Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Leśny

Lasy Państwowe

Konferencja afiliowana przy IUFRO, RG 3.03

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Rola użytkowania lasu i ergonomii we współczesnym leśnictwie"


Konferencja organizowana jest z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Katedry. Celem konferencji jest prezentacja i dyskusja aktualnych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu użytkowania lasu, techniki i inżynierii leśnej oraz ergonomii we współczesnym leśnictwie. Wymiana aktualnego dorobku naukowego i zastosowań praktycznych pomiędzy ośrodkami naukowymi z wielu krajów Europy i świata winna przyczynić się do podniesienia jakości użytkowania lasów, zintensyfikowania współpracy międzynarodowej w zakresie realizowanych badań naukowych, kształcenia studentów oraz zintensyfikowania międzynarodowej wymiany naukowej.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
mgr inż. Adam Wasiak