Leśnictwo w Górach i Rejonach Przemysłowych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny

ozdoba ozdoba ozdoba
Lokalizacja:
Data:
Mapa:
Kraków - Polska
22-23.09.2014
Google Maps
ozdoba

II Międzynarodowa Konferencja
Leśnictwo w Górach i Rejonach Przemysłowych

Konferencja organizowana jest w 65 roku powołania Wydziału Leśnego w Krakowie i odbędzie się 22-23 września 2014 roku.

Działalność naukowa Wydziału ukierunkowana jest szczególnie na zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w rejonach górskich i obszarach znajdujących się pod wpływem przemysłu. Konferencja jednakże jest adresowana nie tylko do naukowców i praktyków zainteresowanych tą szczególną problematyką, ale również szeroko pojętą tematyką leśnictwa i pokrewnych nauk przyrodniczych. Konferencja będzie doskonałą okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych, dyskusji o aktualnych trendach i wymiany doświadczeń w zakresie teorii i praktyki leśnictwa.

Przewidziano prezentacje ustne oraz sesję posterową w następujących panelach tematycznych:

  1. 1. Siedliskoznawstwo
  2. 2. Hodowla lasu
  3. 3. Ochrona lasu i środowiska
  4. 4. Urządzanie i produkcyjność lasu
  5. 5. Użytkowanie lasu
  6. 6. Woda i klimat

Uzupełnieniem bogatego programu obrad naukowych będą 2 sesje terenowe (do wyboru przez uczestników).

Darz Bór
Organizatorzy

Patronat medialny:


Gazeta Lesna TVP Krakow Las Polski Trybuna Lesna
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
telefon: 12 662 53 02
e-mail: forestry2014@ur.krakow.pl
Sekretarz konferencji:
dr Danuta Owoc

telefon: 12 662 53 78
e-mail: forestry2014@ur.krakow.pl
Zastępca Przewodniczącego:
dr hab. inż. Paweł Tylek

telefon: 12 662 50 23
e-mail: forestry2014@ur.krakow.pl
Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wydział Leśny
telefon: 12 662 50 05
e-mail:
forestry2014@ur.krakow.pl
Copyright 2014
Uniwersytet Rolniczy
administrator strony:
d.kremkowski@ur.krakow.pl
Projekt: www.mav.com.pl