WAŻNE DATYREKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - III nabór

od 1 września do 14 września 2017 (włącznie) - możliwość rejestracji w systemie ERK.

15 września 2017 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia

18 - 20 września 2017 - przyjmowanie kompletu dokumentów
Komplety dokumentów będą przyjmowane w siedzibie WKR.
(Wydział Leśny UR, Al. 29 - Listopada 46, 31 - 425 Kraków; 3 piętro, pokój 316 w godz. 10 - 14).
Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce REKRUTACJA KROK PO KROKU.
Dostarczenie kompletu dokumentów wyłącznie osobiste, lub przez pełnomocnika

21 września 2017 - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia w III naborze
REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - III nabór

od 1 września do 15 września 2017 r. - możliwość rejestracji w systemie ERK,

18 września 2017 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia,

w dniach 22 - 23 września 2017 r. - przyjmowanie kompletu dokumentów,
Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Leśnego
(Al. 29 - Listopada 46, 31 - 425 Kraków) w pokoju 920a w godzinach: 9 - 15
(9 piętro - wysoka część budynku). Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce REKRUTACJA KROK PO KROKU.

25 września 2017 r. - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia.
Rekrutacja na kierunek leśnictwo, studia II stopnia odbywa się w teminie zimowym, obecnie nie prowadzimy naboru kandydatów na ten rodzaj studiów.