WAŻNE DATY


Kolejne daty i terminy będą pojawiały się stopniowo wraz z decyzjami podejmowanymi przez komisje rekrutacyjne.
REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - II nabór

21 lipca do 10 sierpnia 2017 - możliwość rejestracji w systemie ERK.

11 sierpnia 2017 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia

16 - 19 oraz 21 sierpnia 2017 - przyjmowanie kompletu dokumentów
Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Leśnego
(Al. 29 - Listopada 46, 31 - 425 Kraków) w pokoju 316
(3 piętro). Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce REKRUTACJA KROK PO KROKU.

22 sierpnia 2017 - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

Informacja dla osób, które rejestrowały się w I etapie rekrutacji, lecz rejestracje te (z różnych przyczyn) nie zostały formalnie dokończone: „Opłaty wniesione w czasie pierwszego etapu rekrutacji są honorowane również w późniejszych jej etapach (nie trzeba wnosić nowej opłaty)”.
REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - II nabór

22 lipca do 22 sierpnia 2017 - możliwość rejestracji w systemie ERK,

23 sierpnia 2017 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia,

25,26 oraz 28 sierpnia 2017 - przyjmowanie kompletu dokumentów,
Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Leśnego
(Al. 29 - Listopada 46, 31 - 425 Kraków) w pokoju 920a w godzinach: 9 - 15
(9 piętro). Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce REKRUTACJA KROK PO KROKU.
28 sierpnia 2017 jest terminem ostatecznym!

31 sierpnia 2017 - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia.
Rekrutacja na kierunek leśnictwo, studia II stopnia odbywa się w teminie zimowym, obecnie nie prowadzimy naboru kandydatów na ten rodzaj studiów.