WAŻNE DATY


Kolejne daty i terminy będą pojawiały się stopniowo wraz z decyzjami podejmowanymi przez komisje rekrutacyjne.
REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA - nabór podstawowy

2 stycznia do 19 lutego 2017 - możliwość rejestracji w systemie ERK

21 lutego 2017 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

22 do 23 lutego - przyjmowanie kompletu dokumentów
Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Leśnego (Al. 29 - Listopada 46, 31 - 425 Kraków) w pokoju 316 (3 piętro). Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce REKRUTACJA KROK PO KROKU.

24 lutego 2017 - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

6 marca 2017 - rozpoczęcie zajęć 1 semestru studiów stacjonarnych II stopnia
REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

2 stycznia do 19 lutego 2017 - możliwość rejestracji w systemie ERK

21 lutego 2017 - ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

22 do 23 lutego - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Leśnego (Al. 29 - Listopada 46, 31 - 425 Kraków) w pokoju 304. Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce REKRUTACJA KROK PO KROKU.

10 do 12 marca 2017 - pierwszy zjazd 1 semestru studiów niestacjonarnych II stopnia.
Rekrutacja na kierunek leśnictwo, studia I stopnia odbywa się w teminie letnim, obecnie nie prowadzimy naboru kandydatów na ten rodzaj studiów.