WAŻNE DATYDODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA - r. akad. 2017/18

od 21 stycznia do 25 lutego 2018 r. (włącznie) - możliwość rejestracji w systemie ERK.


REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE II STOPNIA - r. akad. 2017/18

od 15 stycznia do 19 lutego 2018 r. (włącznie) - możliwość rejestracji w systemie ERK.

21 lutego 2018 r. - ogłoszenie listy rankingowej,

22 - 23 lutego 2018 r. - przyjmowanie kompletu dokumentów

Dla studiów stacjonarnych komplety dokumentów będą przyjmowane w siedzibie WKR.
(Wydział Leśny UR, Al. 29 - Listopada 46, 31 - 425 Kraków; 3 piętro, pokój 316).
Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce REKRUTACJA KROK PO KROKU.
Dostarczenie kompletu dokumentów wyłącznie osobiste, lub przez pełnomocnika.

Dla studiów niestacjonarnych komplety dokumentów będą przyjmowane w siedzibie WKR.
(Wydział Leśny UR, Al. 29 - Listopada 46, 31 - 425 Kraków; 9 piętro, pokój 920).
Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce REKRUTACJA KROK PO KROKU.
Dostarczenie kompletu dokumentów wyłącznie osobiste, lub przez pełnomocnika.

28 lutego 2018 r. - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia