O sekcji

MG_0422

 

Przemianowane w 1965 r. Studenckie Koło Ligi Ochrony Przyrody Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR) w Krakowie w Koło Naukowe Leśników (KNL), początkowo zrzeszało grupę studentów pasjonujących się szeroko rozumianą przyrodą. Obecnie można by ich określić jako „ostatni” fizyografowie (zachowano dawny – archaiczny, ale jakże piękny zapis) Wydziału Leśnego. Pasjonowano się zatem botaniką, entomologią, zoologią. Nie obce im były także zagadnienia odnoszące się do geologii czy nawet geografii. Postępująca specjalizacja sprawiła, że dość szybko w nowo utworzonym Kole pojawiły się grupy pasjonatów, które dały początek obecnym sekcjom. Entomologami, którzy w tamtym okresie nadali kształt jednej z pierwszych sekcji (po botanice, a być może i nawet wespół, któż to ustali po tylu latach) byli Jerzy Starzyk i Kazimierz Gądek. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nowa inicjatywa spotkała się od razu z aprobatą ówczesnego kierownika Katedry Ochrony Lasu WSR w Krakowie – prof. dr hab. Stanisława Kapuścińskiego i dyrektora Instytutu Ochrony Lasu – prof. dr hab. Stanisława Domańskiego. Z upływem lat Sekcja Entomologii Leśnej (SEL), czy też w skrócie Sekcja Entomologiczna zaczęła wypracowywać swoje standardy. Nakreślono najważniejsze cele oraz rozpoczęto aktywną działalność na polu nauki i edukacji. Oprócz uczestniczenia w różnych projektach, przedsięwzięciach przyrodniczych i przy dużej przychylności wspomnianego już Prof. S. Kapuścińskiego w ramach istniejącej jednostki rozpoczęto gromadzenie zbiorów entomologicznych, które z czasem rozrosły sie do liczącej wiele tysięcy okazów kolekcji owadów należących do różnych grup systematycznych. Szeroki zakres tematów i mini specjalizacji, jakimi wykazywali się kolejni członkowie sekcji sprawił, że na brak pracy nikt nie narzekał. W okresie zimowym główne prace koncentrowały się wokół zbiorów entomologicznych, a wiosną i latem organizowano liczne obozy naukowe. Z Sekcją Entomologiczną związanych było wielu wybitnych entomologów z wieloletnim przewodniczącym prof. dr hab. inż. Jerzym Starzykiem na czele. Istotny wkład w rozwój Sekcji, nadając jej niepowtarzalny charakter, wnieśli tacy Koledzy-Entomolodzy jak: dr inż. Daniel Kubisz, dr inż. Przemysław Szwałko. Piastowali oni także przez kolejne lata funkcję opiekuna Sekcji. Od końca lat 90 ubiegłego wieku kolejne grupy studentów rozwijają swoje zainteresowania entomologiczne pod czujnym okiem opiekuna, którym jest dr inż. Robert Rossa.

Od wielu lat współpracujemy z różnymi placówkami naukowymi, m.in. z Muzeum Przyrodniczym ISiEZ PAN w Krakowie, Magurskim Parkiem Narodowym, Bieszczadzkim PN, Gorczańskim PN oraz wieloma innymi instytucjami. Prowadzone badania z reguły mające charakter prac faunistycznych (inwentaryzacyjnych) przyczyniły się do powiększenia wiedzy na temat występowania owadów (zoogeografia) na terenie Polski. Wykazano wiele nowych gatunków dla różnych regionów kraju, a nawet nowych dla fauny Polski, a na podstawie materiału zebranego w 2010 r., dzięki badaniom przeprowadzonym przez ówczesnego przewodniczącego Łukasza Mielczarka opisano dwa nowe dla wiedzy gatunki muchówek: Melangyna soszynskii i Dasysyrphus neovenustus (patrz zakładka „Prace badawcze/Publikacje”).

Czym się aktualnie zajmujemy? Współcześnie Sekcja Entomologii Leśnej zrzesza grupę osób zafascynowanych światem owadów. Do statutowych form naszej działalności oprócz badań naukowych należy również funkcja edukacyjna – uczestniczymy m.in. w Festiwalu Nauki, bierzemy czynny udział w Wydziałowych i Uczelnianych Sesjach Kół Naukowych (szczegóły w zakładce „Badania”), Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Leśnictwa, Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych czy „Dniach Owada”. Działalność badawcza skupia się przede wszystkim na poznaniu owadów występujących na terenach położonych stosunkowo blisko Krakowa – jak Dolinki Podkrakowskie, Pustynia Błędowska czy Puszcza Niepołomicka. Od wielu lat gromadzimy też dane na temat występowania chrząszczy na terenie Krakowa. Najnowszym projektem jest opracowanie nowej metody identyfikacji chrząszczy w oparciu o użyłkowanie skrzydeł błoniastych (tzw. morfometria geometryczna). Nadaliśmy mu roboczą nazwę „Vena spuria”. Rokrocznie organizujemy też przynajmniej kilka drobnych wyjazdów w ciekawe przyrodniczo miejsca w kraju a od kilku lat także i na świecie. Nasz najnowszy a zarazem najambitniejszy projekt to Eksploracja Palearktyki, czyli poznanie różnych grup owadów ze szczególnym naciskiem na chrząszcze oraz środowisk w których egzystują (patrz zakładka „Prace badawcze/Badania”). Dzięki skoordynowanym działaniom oraz licznemu gronu Darczyńców realizujemy plan z powodzeniem (jego medialny znak to hasło „Z czerpakiem przez Syberię” lub nieco szerzej Palearktykę). W latach 2008-2015 zorganizowaliśmy 6 zagranicznych wypraw naukowych (patrz zakładka „Prace badawcze/Relacje z wypraw”). Wyznaczamy sobie cele ambitne i z pozoru niewykonalne, ponieważ lubimy wyzwania i chcemy poszerzać swoją wiedzę i to nie tylko w zakresie entomologii ale także szeroko rozumianego leśnictwa. Interesuje nas Palearktyka ze szczególnym wskazaniem na jej wschodnią część, aczkolwiek nasze zakusy są jeszcze większe. Być może w naszej „Galerii” oraz w relacjach z wypraw pojawią się także zdjęcia i opisy z egzotycznych miejsc.

Co trzeba zrobić, aby do nas dołączyć? Wystarczy kochać owady i nie bać się systematycznej pracy w ramach działalności Sekcji. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Nie ważne czy już „znasz” owady, czy dopiero je zaczynasz „lubić”. Sprawimy, że z pewnością je „pokochasz”.