Publikacje

Publikacje / Badania / Relacje / Nagrody / Kolekcja

Publikacje naukowe i popularnonaukowe

GOCZAŁ J., ROSSA R. 2017. Dead wood complexity and silvicultural practices shape the pattern of the occurrence of threatened saproxylic beetle Cucujus cinnaberinus. Polish Journal of Ecology, 65: 158-165.

ROSSA R., GOCZAŁ J., TOFILSKI A. 2017. Hind wing morphology facilitates discrimination between two sibling species: Leiopus nebulosus and L. linnei (Coleoptera: Cerambycidae). Zootaxa, 4227(2):266-278.

ROSSA R., GOCZAŁ J., TOFILSKI A. 2016.  Within- and Between-Species Variation of Wing Venation in Genus Monochamus (Coleoptera: Cerambycidae). Journal of Insect Science, 16(1): 5; 1-7.

SOSZYŃSKI B., MIELCZAREK Ł. E., TOFILSKI A. 2013. Dasysyrphus neovenustus sp. n. (Diptera: Syrphidae) a new species in the venustus species group. Polish Journal of Entomology. 82, 4: 353-363.

MIELCZAREK Ł. 2013. Melangyna soszynskii sp. n. (Diptera: Syrphidae) from the Sayan Mountains. Polish Journal of Entomology. 82, 4: 339-342.

ROSSA R. 2012. Krym – czyli tam i z powrotem… Pamiętnik wymarzonej podróży (cz. 1). Biuletyn informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 3 (77): 64-68.

ROSSA R. 2012. Krym – czyli tam i z powrotem… Pamiętnik wymarzonej podróży (cz. 2). Biuletyn informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 4 (78): 80-84.

Konferencje, wykłady

XLI Wydziałowa Sesja Kół Naukowych. Referat p.t. “Najważniejsze czynniki siedliska warunkujące przetrwanie Cucujus cinnaberinus (Scop., 1763) (Coleoptera: Cucujidae) w lasach gospodarczych”. Autorzy: Aleksander Dziuk (referujący), Monika Białowąs, Jakub Goczał [18 III 2016 r. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny]

III Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych. Referat p.t. “Wykorzystanie morfometrii geometrycznej do rozróżnienia europejskich gatunków z rodzaju Monochamus Dej., 1829 (Coleoptera: Cerambycidae)”. Autor i referujący: inż. Jakub Goczał [22-23 V 2014 r. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny, Centr. Kongresowe]

XXXIX Wydziałowa Sesja Kół Naukowych. Referat p.t. “Wykorzystanie morfometrii geometrycznej do rozróżnienia europejskich gatunków z rodzaju Monochamus Dej., 1829 (Coleoptera: Cerambycidae)[Using geometric morphometrics to discriminate European species from genus Monochamus Dej., 1821 (Coleoptera: Cerambycidae)]”. Autor i referujący: inż. Jakub Goczał [28 III 2014 r. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny]

Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych. Referat pt. „Charakterystyka rodzaju Monochamus Dejean, 1821 (Coleoptera: Cerambycidae) z obszaru Polski i południowo-wschodniej Syberii [Characteristic of the genus Monochamus Dej., 1821 (Coleoptera: Cerambycidae) from Poland and South-Eastern Siberia]”. Autorzy: Jakub Goczał (referujący), Michał Brzeski [23-24 V 2013 r. - Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny, Centr. Kongresowe]

XXXVIII Wydziałowa Sesja Koła Naukowego Leśników. Referat pt. „Charakterystyka rodzaju Monochamus Dejean, 1821 (Coleoptera: Cerambycidae) z obszaru Polski i południowo-wschodniej Syberii”. Autorzy: Jakub Goczał (referujący), Michał Brzeski [15 III 2013 r. - Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny]

Mielczarek Ł., Pacek G., Sułkowska J., Ziemniewicz M. 2011. Owady zasiedlające gniazda ptasie

Mielczarek Ł., Goczał J., Widlak M. i in. 2011. Entomofauna domu studenckiego „OAZA”- Kampus UR przy Al. 29 Listopada w Krakowie [Entomofauna of dormitory „OAZA” - Campus of Agricultural University at Al. 29 Listopada in Cracow]

Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych [V 2010 r. - Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny, Centr. Kongresowe]

Referat p.t. „Owady rozwijające się w wypełnionych wodą zagłębieniach pni i nabiegów korzeniowych żywych buków na terenie Lasku Wolskiego”. Autorzy: Łukasz Mielczarek (referujący), Joanna Pytel, Miłosz Serafin

Referat p.t. „Omarlicowate (Coleoptera: Silphidae) Doliny Kluczwody w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie”.  Autor i referujący: Joanna Pytel

XXXIV Wydziałowa Sesja Kół Naukowych [11 III 2009 r. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny]

Referat p.t. „Rodzaj Melangyna Verrrall 1901 w Polsce”. Autor i referujący: Łukasz Mielczarek

Referat p.t. „Jelonek rogacz (Lucanus cervus L.) w warunkach środowiska przyrodniczego Polski a Krymu”. Autor i referujący: Joanna Pytel

Ogólnopolska sesja Kół Naukowych. Referat p.t. „Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Karpat Ukraińskich – Czarnohora”. Autor i referujący: Wojciech Tabiś [21-22 V 2007 r. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny]

Postery

Mielczarek Ł., Serafin M., Pytel J. 2010. Owady rozwijające się w wypełnionych wodą zagłebieniach pni i nabiegów korzeniowych żywych buków na terenie Lasku Wolskiego
Pytel J. Omarlicowate (Coleoptera: Silphidae) Doliny Kluczwody w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie

Mielczarek Ł., Pacek G., Sułkowska J., Ziemniewicz M. 2011. Zimoaktywne bezkręgowce Doliny Kluczwody

Publikacje “internetowe”

patrz zakładka “Relacje z wypraw